Towarzystwo Ziemi Księskiej - SKĄD SIĘ WZIĘŁO…

Rok założenia 1999
Stowarzyszenie pod nazwą TOWARZYSTWO ZIEMI KSIĘSKIEJ ( TZK ) powstało na Księżu Małym we Wrocławiu we wrześniu 1999 r. Zgodnie ze statutem jest stowarzyszeniem historyczno – społeczno - kulturalnym i posiada osobowość prawną.

DZIAŁALNOŚĆ…

STARAMY  SIĘ  ZAINTERESOWAĆ  naszych  członków  nie  tylko  dziejami  miejsca,  gdzie  mieszkamy  obecnie,  to  jest  naszej  „małej  ojczyzny”  –  Ziemi  Księskiej,  ale  także  nawiązać  do  faktu, iż  prawie  wszyscy  jej  mieszkańcy  pochodzą  z  różnych  regionów  Polski  (krakowskie,  kieleckie,  sieradzkie, łódzkie) czy  też  kresów  wschodnich.  Wyrażamy  to  zarówno  w  słowach (spotkania,  odczyty,  referaty,  wystawy),  jak  i  w  pieśni. 

Nasze publikacje

W dziale Publikacje będziemy prezentować Państwu nasze publikacje oraz artykuły warte przeczytania związane z Ziemią Księską. Zapraszamy.